De PAIC 15

Pijn herkennen bij mensen met cognitieve problemen
Mensen met cognitieve problemen, bijvoorbeeld mensen met dementie, kunnen vaak niet goed aangeven of ze pijn hebben. Daarom worden pijnklachten bij hen nogal eens over het hoofd gezien en blijft de pijn onbehandeld. Vandaar de vraag: Hoe kunnen we pijn vaststellen bij mensen die hun klachten zelf niet kunnen benoemen?
PAIC 15

Hulpmiddel om pijn te herkennen: PAIC 15

Een internationaal team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, epidemiologen en psychologen heeft een pijnobservatieschaal ontwikkeld voor mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder mensen met dementie: de ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’. Kortweg: PAIC 15 (vrij vertaald: pijnbeoordeling bij mensen met cognitieve problemen). Dit initiatief is gefinancierd door het EU COST programma (COST Action TD 1005). De PAIC 15 helpt bij het herkennen van vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. In de PAIC 15 staat bij elk pijnsignaal een korte omschrijving.

Zo gebruikt u de PAIC 15

Observeer de patiënt gedurende drie minuten. Niet alleen in rust, maar juist tijdens dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld wassen en opstaan).

Een opmerking over de intensiteitsbeoordeling: als u een pijnsignaal hebt waargenomen, selecteert u standaard de intensiteit “gemiddelde mate”. De opties “geringe mate” en “hoge mate” mogen alleen worden gekozen voor zeer zwakke of zeer sterke reacties.

Om vaardiger te worden in het herkennen van pijn met de PAIC 15 adviseren we u om de gratis E-training te volgen.

Een korte introductie over de PAIC 15

Download de PAIC 15

PAIC Dental voor diagnostiek van orofaciale pijn

Pijnklachten vanuit de mond komen veel voor, maar worden niet altijd opgemerkt. Om pijn vanuit de mond vast te stellen, kan de PAIC Dental worden gebruikt voor observatie tijdens drinken of eten. De items komen grotendeels overeen met de PAIC 15, met toevoeging van het item ‘beperken van kaakbewegingen’ voor het eten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. M. Kunz (University of Augsburg, Germany).