Literatuur en ontwikkeling

de PAIC 15 schaal
De PAIC 15 is ontwikkeld door een internationaal team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, epidemiologen en psychologen. Dit initiatief is gefinancierd door het EU COST programma (COST Action TD 1005). Het onderzoeksproject ging in 2011 van start onder voorzitterschap van prof. S. Lautenbacher (University of Bamberg, Duitsland) en prof. W. Achterberg (Universiteit van Leiden, Nederland). Doel: een observatieschaal ontwikkelen om pijn te herkennen bij mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder dementie.

In totaal rond 60 wetenschappers uit zestien Europese landen en van verschillende disciplines namen deel aan dit initiatief. In de periode van 2011 tot 2018 is een groot aantal experimentele en klinische onderzoeken uitgevoerd in de deelnemende landen. Het doel van deze onderzoeken was om de beste items voor het herkennen van pijn bij mensen met dementie te selecteren uit items van bestaande pijnobservatieschalen.

PAIC15 in de praktijk:

PAIC15 in de praktijk:  ervaringen van zorgprofessionals met het gebruik van het observatie-instrument PAIC15 voor het herkennen van pijn bij mensen met dementie.

https://www.youtube.com/watch?v=PKqZV6VucTk

Meer informatie over de ontwikkeling en psychometrische eigenschappen van de PAIC 15 vindt u hieronder.

Ontwikkeling en psychometrische eigenschappen:

Corbett, A., Achterberg, W., Husebo, B., Lobbezoo, F., de Vet, H., Kunz, M., Strand l, Constantinou M, Tudose C, Kappesser J, de Waal M & Lautenbacher S. (2014). An international road map to improve pain assessment in people with impaired cognition: the development of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC) meta-tool. BMC neurology, 14(1), 229.

van Dalen-Kok, A. H., Achterberg, W. P., Rijkmans, W. E., Tukker-van Vuuren, S. A., Delwel, S., de Vet, H. C., Lobbezoo, F., de Waal, M. W. (2018). Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC): content validity of the Dutch version of a new and universal tool to measure pain in dementia. Clinical Interventions in Aging, 13, 25-34. doi:10.2147/cia.S144651

van Dalen-Kok, A. H., Achterberg, W. P., Rijkmans, W. E., de Vet, H. C., & de Waal, M. W. (2019). Pain assessment in impaired cognition: observer agreement in a long-term care setting in patients with dementia. Pain management, 9(5), 461-473. https://doi.org/10.2217/pmt-2019-0025

de Waal, M. W., van Dalen‐Kok, A. H., de Vet, H. C., Gimenez‐Llort, L., Konstantinovic, L., de Tommaso, M., Fischer, T., Lukas, A., Kunz, M., Lautenbacher, S., Lobbezoo, F., MCGuire, B.E., van der Steen, J.T., Achterberg, W.P.  (2019). Observational pain assessment in older persons with dementia in four countries: observer agreement of items and factor structure of the Pain Assessment in Impaired Cognition. European Journal of Pain. https://doi.org/10.1002/ejp.1484

Kunz M, de Waal M, Achterberg WP, Gimenez-Llort L , Lobbezoo F, Sampson EL, van Dalen-Kok AH, Defrin R, Invitto S, Konstantinovic L, Oosterman JM, Petrini L,  van der Steen JT, Strand LI, de Tommaso M, Zwakhalen S, Husebo BS, Lautenbacher S (2019). The Pain Assessment in Impaired Cognition scale (PAIC-15): a multidisciplinary and international approach to develop and test a meta-tool for pain assessment in dementia. European Journal od Pain, https://doi.org/10.1002/ejp.1477

Kappesser J, Voit S, Lautenbacher S, Hermann C (2020). Pain assessment for cognitively impaired older adults: do items of available observer tools reflect pain‐specific responses?. European Journal of Pain, https://doi.org/10.1002/ejp.1536

Laekeman M (2020) Den Schmerz von Menschen mit Demenz erfassen – Pain Assessment in Impaired Cognition Scale (PAIC 15). Physiopraxis, 18(06): 52-53. DOI: 10.1055/a-1191-8688  www.thieme.de/physiopraxis

Giménez-Llort L, Bernal ML, Docking R, Muntsant-Soria A, Torres-Lista V, Bulbena A and Schofield PA (2020). Pain in Older Adults With Dementia: A Survey in Spain. Frontiers in Neurology https://doi.org/10.3389/fneur.2020.592366

Langner B (2021). Dem Schmerz auf der Spur. Schmerzassessment bei Demenz mit PAIC15. Pflegezeitschrift 74, no. 1, 54-56

Defrin R, Beshara H, Benromano T, Hssien K, Pick CG, Kunz M (2021). Pain behavior of people with intellectual and developmental disabilities coded with the new PAIC-15 and validation of its Arabic translation. Brain Sciences. 22;11(10):1254.

van der Steen JT, Westzaan A, Hanemaayer K, Muhamad M, de Waal MW, Achterberg WP. Probable pain on the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) instrument: Assessing sensitivity and specificity of cut-offs against three standards. Brain Sciences. 2021 Jun 29;11(7):869.

Lobbezoo F, Lam XM, de la Mar S, van de Rijt LJ, Kunz M, van Selms MK. Faces of pain during dental procedures: reliability of scoring facial expressions in print art. Brain sciences. 2021 Sep 14;11(9):1207.

Toepassing in onderzoek:

Oudman E, van der Stadt T, Bidesie JR, Wijnia JW, Postma A. Self-Reported Pain and Pain Observations in People with Korsakoff’s Syndrome: A Pilot Study. Journal of Clinical Medicine. 2023 Jul 14;12(14):4681.

Lautenbacher, S., Walz, A. L., & Kunz, M. (2018). Using observational facial descriptors to infer pain in persons with and without dementia. BMC geriatrics, 18(1), 88.

Oosterman, J. M., Traxler, J., & Kunz, M. (2016). The influence of executive functioning on facial and subjective pain responses in older adults. Behavioural Neurology, 2016.

Lautenbacher, S., Sampson, E. L., Pähl, S., & Kunz, M. (2016). Which facial descriptors do care home nurses use to infer whether a person with dementia is in pain?. Pain Medicine, 18(11), 2105-2115.

van der Steen, J. T., Sampson, E. L., Van den Block, L., Lord, K., Vankova, H., Pautex, S., … & de Vet, H. C. (2015). Tools to assess pain or lack of comfort in dementia: a content analysis. Journal of pain and symptom management, 50(5), 659-675.