Literatuur en ontwikkeling

de PAIC 15 schaal

De PAIC 15 is ontwikkeld door een internationaal team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, epidemiologen en psychologen. Dit initiatief is gefinancierd door het EU COST programma (COST Action TD 1005). Het onderzoeksproject ging in 2011 van start onder voorzitterschap van prof. S. Lautenbacher (University of Bamberg, Duitsland) en prof. W. Achterberg (Universiteit van Leiden, Nederland). Doel: een observatieschaal ontwikkelen om pijn te herkennen bij mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder dementie.

In totaal rond 60 wetenschappers uit zestien Europese landen en van verschillende disciplines namen deel aan dit initiatief. In de periode van 2011 tot 2018 is een groot aantal experimentele en klinische onderzoeken uitgevoerd in de deelnemende landen. Het doel van deze onderzoeken was om de beste items voor het herkennen van pijn bij mensen met dementie te selecteren uit items van bestaande pijnobservatieschalen.

Meer informatie over de ontwikkeling en psychometrische eigenschappen van de PAIC 15 vindt u hieronder.

Ontwikkeling en psychometrische eigenschappen:

Corbett, A., Achterberg, W., Husebo, B., Lobbezoo, F., de Vet, H., Kunz, M., Strand l, Constantinou M, Tudose C, Kappesser J, de Waal M & Lautenbacher S. (2014). An international road map to improve pain assessment in people with impaired cognition: the development of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC) meta-tool. BMC neurology, 14(1), 229.

van Dalen-Kok, A. H., Achterberg, W. P., Rijkmans, W. E., Tukker-van Vuuren, S. A., Delwel, S., de Vet, H. C., Lobbezoo, F., de Waal, M. W. (2018). Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC): content validity of the Dutch version of a new and universal tool to measure pain in dementia. Clinical Interventions in Aging, 13, 25-34. doi:10.2147/cia.S144651

Kunz M, de Waal M, Achterberg WP, Gimenez-Llort L , Lobbezoo F, Sampson EL, van Dalen-Kok AH, Defrin R, Invitto S, Konstantinovic L, Oosterman JM, Petrini L,  van der Steen JT, Strand LI, de Tommaso M, Zwakhalen S, Husebo BS, Lautenbacher S (2019). The Pain Assessment in Impaired Cognition scale (PAIC-15): a multidisciplinary and international approach to develop and test a meta-tool for pain assessment in dementia. European Journal od Pain, https://doi.org/10.1002/ejp.1477

Toepassing in onderzoek:

Lautenbacher, S., Walz, A. L., & Kunz, M. (2018). Using observational facial descriptors to infer pain in persons with and without dementia. BMC geriatrics, 18(1), 88.

Oosterman, J. M., Traxler, J., & Kunz, M. (2016). The influence of executive functioning on facial and subjective pain responses in older adults. Behavioural Neurology, 2016.

Lautenbacher, S., Sampson, E. L., Pähl, S., & Kunz, M. (2016). Which facial descriptors do care home nurses use to infer whether a person with dementia is in pain?. Pain Medicine, 18(11), 2105-2115.

van der Steen, J. T., Sampson, E. L., Van den Block, L., Lord, K., Vankova, H., Pautex, S., … & de Vet, H. C. (2015). Tools to assess pain or lack of comfort in dementia: a content analysis. Journal of pain and symptom management, 50(5), 659-675.